Compliance

Compliance

Compliance

Compliance odnosno usklađenost s važećim pravnim propisima i internim smjernicama predstavlja standard našeg poslovanja i podrazumijeva se u našem svakodnevnom radu. Compliance čini neizostavan dio kulture našeg društva i očituje se u jednom od temeljnih načela našeg poslovanja koje glasi: „Pridržavamo se važećih pravnih propisa i internih smjernica“.

Stoga nam je važno pravovremeno prepoznati potencijalno neprimjereno ponašanje, što između ostaloga postižemo obradom dojava o mogućim Compliance povredama. Radi toga smo u Lidlu implementirali Compliance-Management-Sustav koji Vama kao kupcima, poslovnim partnerima ili radnicima društva omogućuje rad u skladu s važećim pravnim propisima, kao i internim smjernicama.

O Compliance povredama je riječ ako naši radnici u Hrvatskoj ili inozemstvu u obavljanju svojih radnih zadataka prekrše važeće pravne propise ili interne smjernice, ili ako se takva povreda dogodi u odnosu prema našim radnicima. Takve su povrede primjerice kaznena djela povezana s korupcijom, povrede tržišnog natjecanja, povrede vezane za zaštitu osobnih podataka, kao i gospodarstvene ili porezne prijevare.

U otkrivanju i sprečavanju Compliance povreda ovisimo o našim radnicima, kupcima i poslovnim partnerima. U slučaju da primijetite Compliance povredu stoje Vam na raspolaganju različiti načini dojave. Bez obzira koji način odaberete, jamčimo Vam da ćemo svaku dojavu tretirati strogo povjerljivo, a na zahtjev i anonimno.

Više o temi Compliance možete pronaći u našim Compliance pravilima ponašanja.

Compliance povjerenik

Ako želite prijaviti Vaše sumnje na Compliance povrede ili ako imate pitanja u vezi navedene teme, možete se uvijek obratiti Lidlovom Compliance povjereniku.

Compliance povjerenik
Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53
HR - 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 (0)1 6652 267
E-mail: compliance@lidl.hr

 

Online sustav dojave

Vaše sumnje na Compliance povrede možete i anonimno prijaviti preko BKMS-a - Lidlovog online sustava dojave, pri čemu sve pristigle dojave obrađuje Compliance povjerenik. Online sustav dojave je internetska aplikacija koju možete pokrenuti s bilo kojeg uređaja, a dostupan je na sljedećem linku:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=hr&language=scr

 

Antikorupcijski odvjetnik

Odvjetnica Maša Gluhinić stoji Vam na raspolaganju kao naša eksterna antikorupcijska odvjetnica od povjerenja te joj se uvijek možete obratiti s informacijama i sumnjama o kaznenim djelima ili povredama vezanim uz Lidl. Odvjetnica Gluhinić pažljivo će provjeriti Vaše navode i proslijediti ih Lidlovom Compliance povjereniku, ako postoje konkretni dokazi da se radi o Compliance povredi. Pri tome će se poštivati povjerljivost Vaše dojave, a Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni Lidlu samo uz Vašu izričitu suglasnost.

Maša Gluhinić
Bednjanska 8/I
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4855 318
Faks: +385 1 4855 554
e-mail: zou.bagaric.matic@zg.t-com.hr

 

Lidl sve sumnje na Compliance povrede pažljivo provjerava te dosljedno i primjereno sankcionira svako dokazano neprimjereno ponašanje. Molimo imajte na umu da se dojave koje nisu relevantne za temu Compliance neće obrađivati te se za takve upite možete obratiti našoj Službi za kupce.