Održivost u Lidlu

Na putu prema sutra – preuzimanje odgovornosti!

Na putu prema sutra – preuzimanje odgovornosti!

Za nas preuzimanje odgovornosti znači raditi na temama koje se tiču sadašnjeg i budućeg poslovanja. To se posebno odnosi na naše aktivnosti usmjerene na ljude i okoliš.

„Na putu prema sutra” – preuzimanje odgovornosti. Ovo vodeće načelo nas pokreće da svakodnevno ispunjavamo naša obećanja kvalitete. Kako bismo se pripremili za budućnost, analiziramo poslovanja cijelog lanca vrijednosti. Budućnost koja je u skladu s okolišem stavlja ljude u središte našeg poslovanja i pridonosi održivoj potrošnji. Naša vizija je pružanje održivijeg asortimana po najboljoj cijeni.

„Dobro za planet”, „Dobro za ljude” i „Dobro za tebe” opisuju našu strategiju.  

Temelj našeg poslovanja čini zajedničko i sveopće razumijevanje održivog djelovanja kroz 6 glavnih tema: „Poštovanje bioraznolikosti”, „Zaštita klime”, „Očuvanje resursa”, „Poštena trgovina”, „Promicanje zdravlja” i „Vođenje dijaloga”. Kako regionalno, tako i globalno. Predano i transparentno.

Video

Naši projekti

Naši partneri

Na putu prema sutra