ODREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA NAM JE VAŽNA

Radujemo se na Vašem zanimanju za zaštitu podataka na našoj internetskoj stranici. Prilikom Vašeg posjeta internetskoj stranici želimo da se osjećate ugodno i da našu provedbu zaštite podataka prepoznate kao kvalitetu koja je usmjerena Vašem zadovoljstvu. Kao pravna osnova za zaštitu podataka služi osobito Opća uredba o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Sljedeće odredbe o zaštiti podataka sadrže informacije o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka od strane LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. (dalje u tekstu: „Lidl“).

Sadržaj

 1. Opće informacije
 2. Pristup internetskoj stranici
 3. Online presence
 4. Primatelji izvan EU
 5. Vaša prava kao ispitanika
 6. Osobe za kontakt
 7. Ime i kontakt podaci voditelja obrade kao i kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

1.    Opće informacije

Obrada Vaših osobnih podataka od strane Lidla započinje pristupom internetskoj stranici. Prilikom posjeta  internetskoj stranici, razmjenjuju se različite informacije između Vašeg uređaja i našeg servera te one mogu sadržavati osobne podatke. Predmetni prikupljeni podaci upotrebljavaju se u svrhu poboljšanja naše internetske stranice.

2. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka/ pravna osnova:

Prilikom posjeta naše internetske stranice, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

 • IP-adresu uređaja,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • ime i URL datoteke kojoj se pristupilo,
 • web stranice/aplikacije, s koje se pristupilo (Referrer-URL),
 • preglednik i po potrebi operativni sustav računala kao i podatke o Vašem pružatelju internet usluga

na server naše internetske stranice i privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise za sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,
 • procjene sigurnosti sustava i stabilnosti.

Ako ste u Vašem pregledniku, odnosno u Vašem operativnom sustavu ili kroz druge postavke na Vašem uređaju, pristali na tzv. geolokaciju, upotrebljavamo navedenu funkciju, kako bismo Vam mogli ponuditi individualizirane usluge prema Vašoj aktualnoj lokaciji (npr. lokaciju najbliže trgovine). Predmetne podatke o lokaciji, obrađujemo isključivo za navedenu svrhu.

Pravna osnova za obradu IP-adrese je čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka. Ako se osobni podaci koriste u svrhu pripreme ugovora, pravnu osnovu za takvu obradu osobnih podataka čini odredba čl. 6. st. 1. točke b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme  pohranjivanja/ kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok 7 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu. Nakon što prestanete koristiti našu internetsku stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

3.    Online presence

3.1 Kolačići – Općenite informacije

Temeljem odredbe čl. 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka na svojoj internetskoj stranici upotrebljavamo tzv. kolačiće. Naš interes da svoju internetsku stranicu poboljšamo, predstavlja legitiman interes u smislu navedene odredbe. Kolačići su male datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta naše internetske stranice. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, poput trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije, koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da temeljem prikupljenih, predmetnih informacija  možemo izravno utvrditi Vaš identitet. Uporaba kolačića služi s jedne strane kako bismo korištenje naše ponude učinili za Vas ugodnije. Upotrebljavamo, tzv. sesijske kolačiće kako bismo prepoznali da ste pojedini sadržaj naše internetske stranice već posjetili ili da ste se već prijavili putem istog korisničkog računa. Nakon što ste posjetili našu internetsku stranicu, navedeni kolačići se brišu automatski. Sa svrhom da bismo korisnicima omogućili ugodnije korištenje web stranice upotrebljavamo i tzv. privremene kolačiće, koji se spremaju na određeno vrijeme na Vaš uređaj. Ako posjetite ponovno našu stranicu, automatski se prepoznaje da ste ju već posjetili, koje unose/postavke ste izvršili, a sve sa svrhom da navedene radnje ne morate više puta ponavljati.

S druge strane, upotrebljavamo kolačiće kako bismo korištenje naše internetske stranice pratili u statističke svrhe, sa svrhom poboljšanja naše ponude  kao i  za prikazivanje informacija, koje bi Vama mogle biti zanimljive. Navedeni kolačići nam kod ponovnog posjeta naše internetske stranice, omogućuju automatsko prepoznavanje da ste našu stranicu već posjetili. Navedeni kolačići se brišu nakon unaprijed definiranog vremena. Većina preglednika prihvaća kolačiće automatski.  Međutim, možete svoj preglednik podesiti tako da se kolačići ne spremaju na Vaše računalo ili da se pojavi informacija prije nego što se kolačić spremi. Potpuna deaktivacija kolačića može dovesti do toga da ne možete koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

Pregled upotrijebljenih kolačića s detaljnijim informacijama (npr. vrijeme pohranjivanja) pronaći ćete na: tvrtka.lidl.hr/zastita-osobnih-podataka/cookies

3.2 Google Analytics

Svrha obrade podataka/ pravne osnove:

Sa svrhom da oblikujemo i kontinuirano optimiziramo internetsku stranicu koristimo temeljem čl. 6. st. 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka uslugu Google Analytics, odnosno uslugu za analizu web stranica društva Google LLC (dalje u tekstu: „Google“). Naš opravdani interes proizlazi iz navedene svrhe. U navedenu svrhu,  stvaraju se pseudonimizirani korisnički profili i upotrebljavaju se kolačići. Informacije prikupljene putem kolačića o Vašem korištenju ove internetske stranice su sljedeće:

 • tip preglednika / verzija preglednika,
 • upotrijebljeni operativni sustav,
 • referrer-URL (prethodno posjećena stranica),
 • host name računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
 • vrijeme upita na server.

Predmetne informacije se upotrebljavaju kako bi se ocijenilo korištenje naše internetske stranice, kako bi se prikazali izvještaji o aktivnostima na internetskoj stranici i kako bi se pružile daljnje usluge povezane s korištenjem internetske stranice i korištenjem Interneta u svrhu istraživanja tržišta i daljnje prilagodbe internetske stranice. IP adrese se anonimiziraju te nije moguće da se iste povežu s konkretnom osobom (tzv. IP- Masking).

Možete spriječiti instalaciju kolačića tako da podesite softver Vašeg preglednika; no upozoravamo da u navedenom slučaju korištenje svih funkcija ove internetske stranice neće biti moguće u punom opsegu. Pored toga, možete spriječiti da se putem kolačića prikupljaju podaci o korištenju ove internetske stranice (uključujući IP-adrese) kao i obradu tih podataka od strane Google-a, tako da  preuzmete i instalirate this browser add-on. Alternativno, uz Browser-Add-on, posebno u slučaju preglednika kod mobilnih uređaja, možete spriječiti da se putem Google Analyticsa  prikupljaju informacije, tako da kliknete na ovaj link. U tom slučaju, upotrebljava se Opt-Out kolačić, koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka prilikom posjeta naše internetske stranice. Navedeni Opt-Out kolačić se pohranjuje na Vaš uređaj i vrijedi samo za našu internetsku stranicu i samo na pregledniku na kojem ste ga instalirali. Ako izbrišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno postaviti Opt-Out kolačić. Više informacija u vezi zaštite podataka u vezi Google Analytics-a možete pronaći na internetskoj stranici Google Analytics website.

Primatelji/ kategorije primatelja:

Informacije nastale putem kolačića o korištenju ove web lokacije od strane korisnika prenose se i pohranjuju na server Google-a koji se nalazi u SAD-u. Vaša IP-adresa se ne povezuje s drugim podacima Google-a. Navedene informacije se prenose i po potrebi trećim osobama, ako je navedeno zakonski propisano ili ako treće osobe navedene podatke obrađuju prema našem nalogu (Izvršitelji obrade).

Vrijeme pohranjivanja/ kriteriji za utvrđivanje vremena pohranjivanja:

Nakon anonimiziranja IP-adrese više nije moguće navedenu povezati s Vama. Podaci koji su prikupljeni u statističke svrhe bit će izbrisani u Google Analyticsu nakon proteka 26 mjeseci od dana prikupljanja. Izvještaji koji su napravljeni temeljem Google Analyticsa ne sadrže ikakve osobne podatke.

4. Primatelji izvan EU

Osim iznimke koja je navedena u poglavlju 3.2. Google Analytics, Vaše podatke ne prosljeđujemo primateljima koji imaju sjedište izvan EU ili Europskog gospodarskog prostora. Aktivnosti prikupljanja podataka koje su opisane u poglavlju 3.2. Google Analytics uključuju prijenos podataka na servere društva Google. Neki od navedenih servera društva Google nalaze se na teritoriju SAD-a. Europska Komisija je Odlukom donesenom 12.07.2016. utvrdila kako SAD, primjenom pravila tzv. EU-U.S. Privacy Shield  pružaju adekvatnu zaštitu osobnih podataka (poznata kao I “odluka o adekvatnosti” u skladu s odredbom čl. 45. Opće uredbe o zaštiti podataka). Pružatelj server usluga, društvo Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 iz Sjedinjenih Američkih Država je certificirano u skladu s odredbama EU-U.S. Privacy Shield.

5. Vaša prava kao ispitanika

5.1 Opći podaci

Pored prava da povučete svoju privolu, u slučaju ispunjenja pojedinih zakonskih pretpostavki imate:

 • pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno odredbi čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • pravo prigovora prema čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.

5.2 Pravo pristupa sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno informacije o:

 • svrsi za koje se obrađuju osobni podaci;
 • kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljma, odnosno o kategorijama primatelja kojima su Vaši osobni podaci dani na raspolaganje ili se daju još uvijek na raspolaganje;
 • planiranom trajanju pohranjivanja Vaših osobnih podataka, u slučaju da nisu moguće konkretne informacije, onda kriteriji na koji način se utvrđuje vrijeme pohranjivanja;
 • pravu na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravo na prigovor protiv obrade;
 • pravu prigovora nadzornom tijelu;
 • svim raspoloživim informacijama o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos osobnih podataka.

5.3 Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti Vaše nepotpune osobne podatke, pružanjem dodatne izjave i slično.

5.4 Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo ishoditi brisanje Vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom (a) ili čl. 9. st. 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu  ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo iste brisati, poduzimamo razumne mjere uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bismo informirali treće koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica do osobnih podataka ili kopija ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.

5.5 Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

5.6 Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate  pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno  upotrebljavanom  i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade,  bez ometanja s naše strane pod pretpostavkom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • se obrada temelji na  privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka  ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka i
 • ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

5.7 Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka možete prigovoriti obradi podataka temeljem razloga od velikog značaja.  

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Drukčije nego što je kod obrade podataka za promotivne potrebe, obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog ovlašteni ste se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka ili našem službeniku za zaštitu podataka.

6. Osobe za kontakt

6.1 Kontakt za postavljanje pitanja ili u slučaju da želite ostvariti svoja prava na zaštitu podataka

Za pitanja u vezi internetske stranice ili radi ostvarivanja prava u vezi obrade Vaših podataka (prava ispitanika), možete se obratiti našoj službi za kupce: www.lidl.hr/kontakt

6.2 Kontakt osoba za pitanja u vezi zaštite podataka

Ako ćete imati daljnja pitanja, možete se obratiti dolje navedenom našem službeniku za zaštitu podataka.

6.3. Pravo prigovora nadležnom tijelu

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

7. Ime i kontakt podaci voditelja obrade podataka kao i službenika za zaštitu podataka

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica („voditelj obrade“) i za internetsku stranicu tvrtka.lidl.hr. Službenik za zaštitu podataka kod voditelja obrade je dostupan na gore navedenoj adresi s naznakom da se šalje na njega ili putem zastita_podataka@lidl.hr.