Odredbe o zaštiti podataka na internet stranici www.tvrtka.lidl.hr

(verzija 2.0, 19.10.2020.)

 

Zaštita osobnih podataka nam je važna

Radujemo se Vašem zanimanju za zaštitu podataka na našoj internetskoj stranici www.tvrtka.lidl.hr. Sljedeće odredbe o zaštiti podataka sadrže informacije o vrsti i opsegu obrade Vaših osobnih podataka od strane društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. kao voditelja obrade (dalje u tekstu: „Lidl“) u okviru korištenja ove internetske stranice. Osobni podaci su informacije koje se izravno ili neizravno odnose na Vas, tj. koje Vam se izravno ili neizravno mogu pripisati. Pravnu osnovu za zaštitu podataka čini osobito Opća uredba o zaštiti podataka, kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakon o elektroničkim komunikacijama.

 

Sadržaj

 1. Posjet našoj internetskoj stranici
 2. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka
 3. Obrada daljnjih informacija
 4. Prosljeđivanje osobnih podataka eksternim medijima
 5. Primatelji izvan EU
 6. Prava koja imate kao ispitanik
 7. Voditelj obrade i Službenik za zaštitu podataka

 

1. Posjet našoj internetskoj stranici

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Prilikom posjeta naše internetske stranice, Vaš preglednik na uređaju automatski i bez Vašeg djelovanja šalje sljedeće podatke:

 • IP-adresu uređaja,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • ime i URL datoteke kojoj se pristupilo,
 • web stranice/aplikacije, s koje se pristupilo (Referrer-URL),
 • preglednik i po potrebi operativni sustav računala kao i podatke o Vašem pružatelju internet usluga

na server naše internetske stranice i privremeno sprema navedene podatke u tzv. sistemske zapise za sljedeće svrhe:

 • osiguravanje nesmetanog uspostavljanja veze,
 • osiguravanje ugodnog korištenja naše internetske stranice/aplikacije,
 • procjene sigurnosti sustava i stabilnosti.

Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka. Ako se osobni podaci koriste u svrhu pripreme ugovora, pravnu osnovu za takvu obradu osobnih podataka čini odredba čl. 6. st. 1. točke b) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaše osobne podatke u okviru gore navedenih obrada podataka obrađuju po našem nalogu i izvršitelji obrade koji se bave tzv. IT-hostingom. Navedeni izvršitelji obrade su pažljivo odabrani, dodatno ih kontroliramo te su ugovorno obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena  pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok 7 dana i nakon proteka navedenog roka se automatski brišu.

 

2. Uporaba kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka

Svrha obrade podataka / pravne osnove:

Lidl je voditelj obrade u pogledu uporabe, tzv. kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka na svim (sub) domenama na internetskoj stranici www.tvrtka.lidl.hr.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vaš uređaj (laptop, tablet, smartphone ili slično) prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Kolačići ne uzrokuju štetu na Vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojanskog konja ili drugi štetan software. U kolačiće se spremaju informacije koje su povezane s upotrijebljenim uređajem. Navedeno ne znači da preko toga možemo izravno utvrditi Vaš identitet.

Uporaba kolačića i drugih tehnologija za obradu korisničkih podataka pomaže nam u poboljšanju naše ponude. Koristimo sljedeće kategorije kolačića i drugih tehnologija:

 • Tehnički nužni kolačići: to su kolačići i slične metode, bez kojih nije moguće korištenje naših usluga (kao npr. ispravno otvaranje naše internetske stranice / korištenje željenih funkcija).
 • Preferencijalni kolačići: pomoću ove tehnike možemo uzeti u obzir Vaše stvarne ili vjerojatne preferencije za ugodnije korištenje naše internetske stranice. Primjerice, temeljem Vaših postavki internetske stranice, možemo ju prikazati na odgovarajućem jeziku.
 • Statistički kolačići: navedene tehnike nam omogućuju da izradimo anonimne statistike o korištenju naših usluga. Na taj način možemo, primjerice, bolje prilagoditi našu internetsku stranicu Vašim navikama.
 • Marketinški kolačići: na ovaj način Vam možemo prikazati odgovarajući marketinški sadržaj koji se temelji na analizi Vašeg korisničkog ponašanja. Vaše korisničko ponašanje može se analizirati i temeljem različitih internetskih stranica, browsera ili uređaja putem user-ID-a (jedinstveni identifikator).

Pregled informacija o korištenim kolačićima i drugim sličnim tehnologijama kao i informacije o pojedinoj svrsi i vremenu spremanja te o uključenim trećim stranama možete vidjeti u našim odredbama o kolačićima.

U okviru uporabe kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka, ovisno o utvrđenoj svrsi, posebno se obrađuju sljedeće kategorije osobnih podataka:

Tehnički nužni kolačići:

 • Unosi korisnika, a kako bi se spremila suglasnosti korisnika vezano za izbor kolačića aktualne domene (npr. Cookie consent).

Preferencijalni kolačići:

 • Postavke korisničkoga sučelja koje nisu povezane s trajnim prepoznavanjem (npr. izbor željenog jezika).

Statistički kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice. Oni sadrže posebno:
  • browser- tip/ -verzije,
  • upotrijebljeni operativni sustav,
  • referrer-URL (ranije posjećena stranica),
  • hostname računala putem kojeg se pristupa (IP-adresa),
  • vrijeme upita na server,
  • individualni user-ID i
  • aktivirane događaje na internetskoj stranici (surfanje)
 • IP adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.

Marketinški kolačići:

 • Pseudonimizirani korisnički računi s informacijama o korištenju naše internetske stranice.

Oni sadrže posebno:

  • IP-adresu,
  • individualni user ID;
  • potencijalni interes za proizvodima,
  • događaje na internetskoj stranici (surfanje). 
 • IP- adresa se redovito anonimizira na način da Vas je načelno nemoguće identificirati.

Pravna osnova za uporabu preferencijalnih, statističkih i marketinških kolačića i sličnih tehnologija je Vaša privola sukladno čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Pravnu osnovu za uporabu tehničkih nužnih kolačića i sličnih tehnologija čini čl.100. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Svoju privolu možete s budućim učinkom u svakom trenutku povući / prilagoditi, bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. Možete jednostavno kliknuti na sljedeći link i odabrati odgovarajuću opciju. Uklanjanjem odgovarajuće kvačice, povlačite svoju privolu za određene svrhe obrade podataka na jednostavan i nekompliciran način.

Primatelji / kategorije primatelja:

U okviru obrade podataka putem kolačića i sličnih tehnologija za obradu korisničkih podataka možemo po potrebi koristiti izvršitelje obrade, posebice iz područja online-marketinga. Takvi pružatelji usluga obrađuju Vaše podatke sukladno našem nalogu kao izvršitelji obrade, pažljivo su izabrani i ugovorno su obvezani sukladno čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svi pružatelji usluga koji su navedeni u našim odredbama o kolačićima izvršitelji su obrade.

U okviru naše suradnje s društvom Google LLC se gore navedeni podaci prikupljaju u statističke i marketinške svrhe, koji se u pravilu također obrađuju na serverima koji se nalaze u SAD-u.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Vrijeme pohranjivanja kolačića možete pronaći u našim odredbama o kolačićima. Ako je u koloni „istek“ navedeno „persistent“, navedeni se kolačić sprema sve do povlačenja Vaše privole.

 

3. Obrada daljnjih informacija

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Sa svrhom praćenja načina na koji koristite podatke i informacije koje ste dobili od nas u okviru naše suradnje, spremamo daljnje relevantne informacije (npr. objave, publikacije, članke). Vaše podatke uglavnom dobivamo putem javno dostupnih izvora, kao što je npr. internetska stranica Vašeg medija, tiskana verzija Vašeg medija, drugi oblici publikacija, kao i slične stranice ili društvene mreže.

Pravnu osnovu za obradu podataka čini čl. 6. st. 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Naš legitimni interes proizlazi iz gore navedenih svrha obrade podataka.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci se pohranjuju na vremenski rok od godine dana i nakon proteka navedenog roka se brišu odnosno anonimiziraju.

 

4. Prosljeđivanje osobnih podataka eksternim medijima

Svrha obrade podataka / pravna osnova:

Ukoliko ste kao sudionik ili ispitanik nekog našeg oblika komunikacije dali svoju privolu za objavu Vaših osobnih podataka, utoliko pravnu osnovu obrade podataka navedenih u privoli čini čl. 6. st. 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Navedene podatke jednokratno prosljeđujemo u e-mail komunikaciji radi dobivanja privole navedenim medijima, a kako bi oni prema potrebi navedene podatke mogli dalje objavljivati.

Svoju privolu možete s budućim učinkom u svakom trenutku povući, npr. putem e-maila odgovarajućeg sadržaja na press@lidl.hr, bez da navedeno utječe na zakonitost izvršene obrade prije povlačenja. U tom slučaju ćemo bez odgode izbrisati Vaše snimke / navode. Molimo obratite pritom pažnju na to da nemamo utjecaja na eventualnu obradu i brisanje Vaših podataka od strane trećih.

Primatelji / kategorije primatelja:

Vaše podatke prosljeđujemo u okviru obrade podataka novinarima, odnosno medijskoj agenciji / izdavačkoj kući te će navedeni u slučaju objave također biti vidljivi u trećim zemljama izvan EU ili EGP-a. Više informacija možete dobiti u konkretnom tekstu privole.

Vrijeme pohranjivanja / kriteriji za određivanje vremena pohranjivanja:

Podaci su namijenjeni jednokratnom prosljeđivanju medijima, no iz razloga internog praćenja (jedinstveno postupanje, odgovaranje na povratne upite, osiguranje točnog izvještavanja) se spremaju godinu dana.

Nemamo mogućnosti utjecaja na pohranjivanje Vaših podataka od strane trećih osoba. Stoga se primjenjuju odredbe o zaštiti podataka odgovarajuće treće osobe, koja je od nas dobila Vaše podatke.

 

5. Primatelji izvan EU

Ukoliko prenosimo podatke primateljima u tzv. „trećim zemljama“ (koje imaju sjedište izvan Europskog gospodarskog prostora), utoliko to proizlazi iz odredbi o primateljima / kategorijama primatelja u okviru opisa pojedine obrade podataka. Za određene tzv. „treće zemlje“ je Europska komisija donijela odluku tzv. odluke o primjerenosti kojom je potvrdila postojanje  standarda zaštite osobnih podataka, koji je usporediv sa razinom zaštite osobnih podataka u Europskom gospodarskom prostoru. Popis takvih zemalja možete pronaći na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. U slučaju da u nekoj zemlji ne postoji usporedivi standard zaštite osobnih podataka, obratit ćemo posebnu pažnju na to da je zaštita podataka osigurana primjenom drugih mjera. Navedeno je primjerice moguće primjenom obvezujućih korporativnih pravila, standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije za zaštitu osobnih podataka, certifikatima ili priznatim kodeksima postupanja. Molim obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka (kontakt podaci u nastavku), ako želite dobiti više informacija na ovu temu.

 

6. Prava koja imate kao ispitanik

Pregled

Pored prava na povlačenje privole, u slučaju ispunjenja pojedinih zakonskih pretpostavki dodatno imate sljedeća prava:

 • Pravo na pristup spremljenim osobnim podacima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ispravak netočnih ili na dopunu nepotpunih podataka sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na brisanje spremljenih podataka sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših podataka sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Pravo na prigovor sukladno čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na pristup sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Prema čl. 15. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo na nenaplatnu obavijest o spremljenim osobnim podacima. Navedeno obuhvaća posebno:

 • Svrhe za koje se obrađuju osobni podaci;
 • Kategorije osobnih podataka koje se obrađuju;
 • Primatelje, odnosno kategorije primatelja kojima su osobni podaci, koji se odnose na Vas, dani na raspolaganje ili se još uvijek daju na raspolaganje;
 • Predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci koji se odnose na Vas biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja;
 • Pravo na ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade od voditelja obrade ili pravo na prigovor protiv obrade;
 • Pravo prigovora nadzornom tijelu;
 • Sve raspoložive informacije o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika;
 • Postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. st. 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s čl. 46. Opće uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na prijenos.

Pravo na ispravak sukladno čl. 16. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje sukladno čl. 17. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl. 6. st. 1. točkom a) ili čl. 9. st. 2. točkom a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 • Uložite prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka;
 • Osobni podaci nezakonito su obrađeni;
 • Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze;
 • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st.1. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo predmetne podatke brisati, poduzimamo razumne mjere, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bi informirali treće strane koje obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio da se izbrišu sve poveznice do njih ili kopije ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.  

Pravo na ograničenje obrade sukladno čl. 18. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo od nas zahtijevati ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Osporavate točnost osobnih podataka;
 • Obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a još nije utvrđeno nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

Pravo na prijenos podataka sukladno čl. 20. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam pružili sami u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja s naše strane ako:

 • se obrada temelji na privoli sukladno čl. 6. st. 1 točka a) ili čl. 9. st. 2. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka ili na ugovoru u skladu s čl. 6. st. 1. točkom b) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

Pravo prigovora temeljem čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pod pretpostavkama iz čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka možete prigovoriti obradi podataka na temelju svoje posebne situacije.

Navedeno općenito pravo prigovora vrijedi za sve svrhe obrade koje su opisane u ovim odredbama o zaštiti podataka, koje se temelje na čl. 6. st. 1 točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Za razliku od obrade podataka za potrebe izravnog marketinga i prava da se uloži prigovor na takvu obradu, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka obvezni smo na provedbu općenitog prigovora obradi podataka, samo ako navedete razloge koji su od velikog značenja, npr. postoji moguća opasnost za život ili zdravlje. Pored navedenog, postoji mogućnost da se obratite Agenciji za zaštitu podataka ili Službeniku za zaštitu podataka koji je imenovan kod nas.

Pravo prigovora nadležnom nadzornom tijelu sukladno čl. 77. Opće uredbe o zaštiti podataka

Pored navedenog, imate pravo prigovora nadležnom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

7. Voditelj obrade i Službenik za zaštitu podataka

Ove odredbe o zaštiti podataka vrijede za obradu podataka od strane društva LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, 10410 Velika Gorica („voditelj obrade“) i za internetsku stranicu tvrtka.lidl.hr.

Voditelja obrade možete kontaktirati putem naše Službe za kupce www.lidl.hr/kontakt. Službenik za zaštitu podataka odgovoran je za pitanja zaštite osobnih podataka u okviru ove internetske stranice, kao i za ostvarivanje Vaših prava u svojstvu ispitanika. Možete mu se obratiti pisanim putem na gore navedenu adresu s naznakom da se šalje njemu na ruke ili putem e-mail adrese zastita_podataka@lidl.hr.