Un Global Compact

UN Global Compact

Korporativno odgovorno poslovanje

Lidl je usmjeren korporativnoj održivosti i stalnom poboljšavanju društvenih i ekoloških standarda u svom lancu vrijednosti. Svakodnevno se trudimo donositi mjere u tim područjima odgovornosti te smo već iznijeli detalje u našem službenom stajalištu „Politika poduzetničke dužnosti brige o poštivanju ljudskih prava i zaštiti okoliša u lancu nabave sirovina".

Lidl se već dugi niz godina bavi pitanjima ekoloških i društvenih standarda, kao i ljudskim pravima i korupcijom te provodi razne mjere na tim područjima. Uključeni smo u razne inicijative koje zagovaraju osiguravanje poštenih plaća i zaštitu okoliša diljem naših globalnih lanaca opskrbe. Svojim zaposlenicima također nudimo poštene i jednake radne uvjete.

Pristupanjem inicijativi UN Global Compact- najvećoj i najvažnijoj svjetskoj inicijativi za društveno odgovorno poslovanje – oblikujemo mnoštvo aktivnosti i standarda koji su već razvijeni i provedeni kao dio naše strategije održivosti. Odgovornost i održivost za nas nisu samo obećanje: za nas ono predstavlja temelj našeg poslovanja i ključ su Lidlovog budućeg uspjeha i rasta.

UN Global Compact

UNGC svoj pristup temelji na Deset načela društveno odgovornog poslovanja iz područja ljudskih prava, rada, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Za nas Deset načela UNGC inicijative predstavljaju smjernice koje nadopunjuju našu dugogodišnju i opsežnu predanost čovječanstvu i okolišu.

to be defined by country

Deset načela UNGC-a

1. Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih 
2. Tvrtke bi se trebale pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenjima ljudskih prava
3. Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje
4. Tvrtke bi trebale podržavati dokidanje svih oblika prisilnog rada
5. Tvrtke bi trebale podržavati stvarno ukidanje dječjeg rada
6. Tvrtke bi trebale podržavati ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja
7. Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša
8. Tvrtke bi trebale pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu
9. Tvrtke bi trebale poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija
10. Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje

Dajemo na znanje da tvrtka Lidl kao dio Schwarz grupe sudjeluje u inicijativi UNGC-a i da podržava Deset načela i postizanje ciljeva održivog razvoja, kao i šire UN ciljeve. U potpunosti utvrđujemo  našu podršku ovoj inicijativi kroz obećanja Schwarz Grupe. Stoga ne sudjelujemo dodatno u aktivnostima inicijative Un Global Compact niti u aktivnostima Lokalne Global Compact mreže.