Procacao

Procacao

U Obali Bjelokosti, najvećem svjetskom uzgajivaču kakaovca, Lidl je osnovao edukacijski centar za male farmere, pod nazivom Procacao. Studenti uče o održivom i ekološkom uzgoju kakaovca. U sklopu programa, uče i o drugim poljoprivrednim kulturama koje mogu uspješno uzgajati na svojim plantažama. Na ovaj način svi imaju koristi – uzgajivači, jer osiguravaju buduće prihode, te okoliš, zbog povećane bioraznolikosti. Zbog održive poljoprivrede mali farmeri postaju otporniji na klimatske promjene i cjenovnu konkurenciju.

Posvećenost održivoj poljoprivredi u Obali Bjelokosti

O projektu Procacao

Projekt Procacao Lidl je ustanovio 2012. godine u Obali Bjelokosti, u suradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju (GIZ) i Državnom agencijom za ruralni razvoj (ANADER). U programu je mjerljive rezultate postiglo već 18.000 uzgajivača kakaa. Rezultati su smanjena upotreba pesticida, manje zagađeno tlo, a već u prvih nekoliko godina na jednakoj površini ostvareni su veći prinosi. Od 2019. centar je toliko uspješan da se financira sam pa će nastaviti s edukacijom novih generacija uzgajivača kakaovca neovisno o agenciji ANADER i vladi.