Označavanje proizvoda i certifikati

Označavanje proizvoda i certifikati

Lidl Hrvatska odgovoran je za sigurnost, kvalitetu i zaštitu okoliša. U današnje vrijeme kupci naročito traže namirnice koje zadovoljavaju njihove prehrambene zahtjeve i vrijednosti. U Lidlu mogu pronaći održivo uzgojenu kavu i čaj, ribu iz održivog ulova, proizvode iz poštene trgovine te namirnice iz proizvodnje koja poštuje bioraznolikost i održivu upotrebu tla.

Naši kupci mogu se pouzdati u sigurnost i kvalitetu svih proizvoda u našoj ponudi, što pokazuju i brojne oznake kvalitete i certifikati na ambalažama proizvoda.

Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade se zalaže za bolje radne i životne uvjete malih poljoprivrednika i radnika u zemljama globalnog juga. Fairtrade objedinjuje stabilne minimalne cijene u kombinaciji s Fairtrade premijom za projekte u zajednici, regulirane uvjete rada i promicanje geološki prihvatljivog uzgoja. Kad su se 1997. godine organizacije za razvojnu pomoć iz različitih zemalja udružile u krovnu organizaciju i povezale svoje individualne standarde u jedan jedinstveni standard nastao je FLO (danas: Fairtrade International). Njihova zajednička oznaka Fairtrade pokrenuta je 2002., a obuhvaća opće standarde (za organizacije malih poljoprivrednika, plantaže ili ugovorni uzgoj), standarde za proizvode za specifične proizvode, kao i trgovački standard (Trader Standard), koji sadrži propise za trgovce i proizvođače (uključujući propise o načinima plaćanja ili mješovitim proizvodima).

Fairtrade Cocoa Program

Fairtrade Cocoa Program

Jedan smo od prvih partnera Programa Fairtrade Cocoa. Logotip Programa može se upotrijebiti na ambalažama samo ako je 100% kakaa u recepturi nabavljeno prema uvjetima Fairtradea. Ovu oznaku možete pronaći na pakiranjima naših žitarica Crownfield, čokoladama Fin Carré i sezonskim proizvodima Faitrade.
Više informacija o Programu Fairtrade Cocoa - https://www.fairtrade.net/product/cocoa 

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Udruga Rainforest Alliance (RA) osnovana je 1987. kako bi se bavila očuvanjem bioraznolikosti i promicanjem ekološki održivih i društveno pravednih poljoprivrednih i šumarskih praksi u više od 60 zemalja diljem svijeta. Udruga dodjeljuje potrošačku oznaku zelene žabe utemeljene na standardu „Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard”. On obuhvaća kriterije ljudskih prava kao što su pristup obrazovanju ili zabrana dječjeg rada, kao i ekološke zahtjeve poput zaštite vodenih tijela i bioraznolikosti. Udruga Rainforest Alliance se 2018. spojila s certifikacijskim programom UTZ.

MSC

MSC

MSC je međunarodna neprofitna organizacija koju su 1997. osnovali Unilever i Svjetska organizacija za zaštitu prirode (World Wildlife Fund, WWF). Danas je MSC neovisna organizacija. MSC pruža savjete raznim dionicima iz cijelog svijeta, kao što su ribarska industrija, tvrtke, vlade, istraživači i ekološke organizacije. Na taj način osigurava ravnotežu i sprječava dominaciju pojedinačnih interesa. Njezin je cilj spriječiti globalni prekomjerni izlov te očuvati svjetske riblje fondove kroz održiviji ribolov. Oznaka MSC identificira proizvode i tvrtke koje osiguravaju održavanje ribljih fondova na prihvatljivoj razini, minimiziranje usputnog ulova, odgovorno korištenje ribolovne opreme i dugoročno očuvanje morskih staništa.

ASC

ASC

Organizacija ASC nastala je 2009. godine tijekom dijaloga za ekološki prihvatljivu akvakulturu, koji je 2004. pokrenula Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF). Danas je ASC dalekosežna, neovisna organizacija. ASC pruža savjete raznim dionicima iz cijelog svijeta, kao što su ribarska industrija, tvrtke, vlade, istraživači i ekološke organizacije. Na taj način osigurava ravnotežu i sprječava dominaciju pojedinačnih interesa, a također postavlja standarde za održivi uzgoj ribe s različitim kriterijima za specifične vrste. U načelu, zadiranja u lokalne ekosustave i bioraznolikost trebaju biti što je moguće manja niti bi se smjelo provoditi nikakvo profilaktičko tretiranje lijekovima. Osim toga, postoje specifikacije za hranu za ribe (npr. granične vrijednosti divlje ribe u hrani) i minimalne norme u radnom zakonodavstvu.

FSC

FSC

Savjet FSC osnovan je 1993. godine i predstavlja neovisnu organizaciju koja promiče ekološko, društveno korisno i ekonomski isplativo gospodarenje šumama. Oznakom FSC identificiraju se proizvodi od drveta ili papira koji zadovoljavaju kriterije poput zaštite autohtonih skupina, očuvanja bioraznolikosti i šuma visoke zaštitne vrijednosti ili pak zabrane korištenja genetski modificiranih organizama. FSC proizvode označava različitim oznakama ovisno o udjelu certificirane celuloze u proizvodu ili količine korištenog recikliranog materijala.

BIO

Bio

Oznaka za Bio (ekološki) uzgojen proizvod može se upotrebljavati samo na certificiranim proizvodima. Ekološki uzgoj znači da se voće i povrće proizvodi primjenom prirodnih tvari i postupaka. Time se potiče odgovorno korištenje energije i resursa, održavanje bioraznolikosti, očuvanje ekološke ravnoteže, povećanje plodnosti tla i održavanje kvalitete vode. EU bio-oznaka jamči redovite kontrole, provjerenu proizvodnju i transport te poštivanje europskih normi za ekološku poljoprivredu.

GOTS

GOTS

Certifikat GOTS vodeći je svjetski standard za preradu tekstila (odjeće, tekstila za kućanstvo i tekstila za higijenske proizvode) izrađenih od certificiranih organskih prirodnih vlakana. Oznaka GOTS identificira tekstil koji ispunjava relevantne ekološke zahtjeve, kao što su zabrana problematičnih aditiva duž cijelog lanca opskrbe te usklađenost s ljudskim pravima na temelju osnovnih radnih standarda Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization, ILO).

V-label

V-label

V-Label Europskog vegetarijanskog udruženja (European Vegetarian Union) označava vegetarijanske i veganske proizvode. Budući da još nema obvezujuće legislative, nezavisna oznaka nudi transparentnost pomoću uniformiranih kriterija. Primjerice, uglavnom se njome ne označavaju proizvodi koji sadržavaju GMO, odnosno genetski modificirane sastojke. Proizvodi se kontroliraju redovitim revizijama i laboratorijskim analizama, što osigurava ispunjavanje svih kriterija i stalnu visoku kvalitetu proizvoda.

cmia

CmiA

Inicijativa Coton made in Africa pokrenuta je s ciljem poboljšanja društvenih, ekonomskih i ekoloških uvjeta proizvodnje pamuka u subsaharskoj Africi. Riječ je o inicijativi zaklade Aid by Trade Foundation koju je 2005. godine osnovao Michael Otto, predsjednik grupe Otto. Osnivanjem saveza tekstilnih tvrtki koje teže održivoj proizvednji pamuka i prodaju ga s oznakom „Cotton made in Africa”, farmeri mogu proizvoditi tekstil na održiviji način, bez značajnog povećanja troškova proizvodnje. Pamuk s oznakom „Cotton made in Africa” poboljšava izglede afričkih malih poljoprivrednika i štiti okoliš jer se za uzgoj koristi manje pesticida i proizvodi manje stakleničkih plinova u usporedbi s konvencionalnim uzgojem.

Fur Free Retailer

Fur Free Retailer

Program Fur Free Retailer pokrenut je na inicijativu Fur Free saveza (Fur Free Alliance), koji okuplja vodeće svjetske udruge za zaštitu životinja i okoliša. Savez je stvoren kako bi spriječio daljnji uzgoj i ubijanje životinja zbog krzna diljem svijeta. Inicijativa identificira maloprodajne lance koji su se pismeno obvezali prestati prodavati pravo krzno.