Save Water.lidl

Odgovorno korištenje vode

Voda kao resurs

Voda predstavlja prirodni resurs neophodan za život ljudi, a dostupnost pitke vode za rastući broj svjetske populacije jedan je od ključnih izazova 21. stoljeća. Ujedinjeni narodi uvrstili su pravo na čistu pitku vodu na popis osnovnih ljudskih prava 2010. godine jer svaki pojedinac ima pravo na vodu za piće i osobnu higijenu. Slatka voda također je neophodna za proizvodnju industrijskih i poljoprivrednih proizvoda.
U svjetskoj potrošnji vode prednjači poljoprivredna djelatnost s udjelom od 70%, ponajviše za sustave navodnjavanja i dodatke prehrambenim proizvodima. U globalnom kontekstu, u industrijske svrhe troši se 20%, a samo 10% odnosi se na potrošnju kućanstava.

Za svjesnije postupanje s vodom

Za odgovornije postupanje s vodom

Za Lidl, voda ne predstavlja samo problem budućnosti, već ključnu temu sadašnjice. Znatan udio Lidlovog tržišnog prometa ostvaruje se poljoprivrednim proizvodima. Budući da su poljoprivredne djelatnosti znatan potrošač svjetskog udjela vodenih resursa, nužno je pronaći rješenje za ograničavanje negativnih učinaka. Pritom je ključna odgovorna i osviještena ekonomična uporaba vode jer jedino praćenjem osobne potrošnje tijekom cijelog lanca stvaranja vrijednosti i opskrbe, postajemo svjesni vlastitog „vodenog otiska“.
Primjerice, vodeni otisak šalice kave od 125 ml iznosi čak 132 litre, od čega se najveći dio odnosi na vodu upotrijebljenu na plantažama biljaka kave. Veći vodeni otisak manji je problem u regijama bogatim kišnim oborinama, dok je znatno vidljiviji i osjetniji u sušnim područjima. No, samo razmišljanje o svom vodenom otisku nije dovoljno.
Lidl smatra ključnim praćenje i razmatranje potrošnje vode tijekom cijelog lanca stvaranja vrijednosti i opskrbe, uzimajući u obzir regionalne izazove. U tu svrhu koristimo analizu rizika kojom na održiv način koordiniramo upotrebu vode s našim dobavljačima koordiniramo upotrebu vode.

Lidlov angažman za održivu potrošnju vodu

Lidl aktivno potiče promjene vezane uz upravljanje vodenim resursima. Jedna od tih mjera odnosi se na  povećanje udjela certificiranih proizvoda koji naglašavaju osviješteno korištenje vode. Podržavamo i potičemo takve oznake na proizvodima u svojoj ponudi i istodobno osiguravamo minimalne standarde za održivu proizvodnu praksu.  
Lidl je član organizacije AWS (Alliance for Waterstewardship - Savez za upravljanje vodama), čija je misija ostvarivanje socijalno pravednog, ekološki održivog i ekonomski povoljnog korištenja vodenih resursa. Također, AWS je prvi međunarodni standard koji, u neovisnom i provjerljivom okviru, mjeri potrošnju vode na lokaciji nekog razvođa pomoću socijalnih, ekoloških i ekonomskih kriterija. U planu je i suradnja sa sustavima certificiranja fokusiranima na vodene resurse, poput Global GAP Springa.
Lidl se, kroz Greenpeaceovu kampanju Detox Commitment, u prosincu 2014. godine obvezao da će do 2020. godine u proizvodnji tekstilnih proizvoda i obuće u najvećoj mjeri smanjiti korištenje i ukloniti jedanaest skupina kemikalija koje je Greenpeace klasificirao kao prioritetne. Kako bi se osigurala provedba smjernica o sigurnosnom korištenju kemikalijama i odredbe Detox Commitmenta, najmanje jednom godišnje testiramo otpadne vode i taloge u pročišćivačima naših proizvodnih pogona na postojanje štetnih tvari.

Ostali Lidlovi planovi u području upravljanja vodom

Uz već poduzete mjere, objavili smo i Službeno stajalište o korištenju vode u nabavi sirovina s opisom cjelokupnog okvira djelovanja po pitanju sve veće potrošnje i zagađenja voda. Na taj način, osim transparentnog informiranja o svojim planovima i mjerama, težimo predstaviti i ostale inicijative u sklopu kojih uspješno doprinosimo rješavanju ovoga globalnog problema. Više informacija ovdje

Save Water

Svaka kap je važna - ušteda vode na lak način

Osim optimizacije i upravljanja vodenim resursima unutar vlastitog lanca opskrbe, pomoću oznaka „Štedi vodu“ želimo podići razinu osviještenosti za njezino odgovorno korištenje. Oznaka se nalazi na poleđini ambalaže odabranih proizvoda pri čijoj se upotrebi savjesnom odlukom pojedinca može smanjiti potrošnja vode. Vjerujemo da ćemo takvim oznakama potaknuti kupce da prilikom kupnje i korištenja više pažnje posvete odgovornoj potrošnji vode i time doprinesu očuvanju svjetskih vodenih resursa.
 

 

Savjeti za uštedu vode